TungeDiagnose

Hvad mener han, når en akupunktør siger: ”En lilla tunge” – Hvordan ser en lilla tunge ud?

page1image13216

Nu har vi en standard på tungens farve, som vi kan forholde os til og sammenligne med – den ændrer sig aldrig uanset om belysningen kan være forskellig eller behandlerne har et forskelligt farvesyn – farveopfattelse.

En rød tunge er jo ikke et entydigt udtryk – der er 4-5 nuancer – og hver farve refererer til forskellige sygdoms- billeder.

Udtrykket ”en lilla tunge” dækker over en rød purpur – RP – eller en blå purpur – BP tunge, og der ligger forskellige sygdomsbilleder bag. Se skemaet nederst –

 

Ser du på patientens tunge i klinikken? Fotograferer du patienternes tunge?

 

– så er farvekortet uundværligt.

Doris Pladen tunge diagnose

Når tungen fotograferes sammen med kortet, fastholdes tungens farver på det aktuelle tidspunkt – uanset belysningen.
Derved elimineres enhver tvivl om, hvilken farve, som er den rette og farverne kan kontrolleres undervejs i et behandlingsforløb.

Modellen er en ældre kvinde med K.O.L. Kronisk Obstruktivt Lungesyndrom.

Tungens farver afspejler tilstanden i de indre organer

og deres funktion, altså det dybeste niveau.
Farven ændrer sig i takt med en forbedring eller forværring.
Det går ikke så hurtigt, fordi syndromerne, der forekommer og som giver anledning til forandringer i tungens farve, har en ret lang helbredelsestid, og netop derfor er det vigtigt at kunne præcisere farven fra gang til gang i behandlingsforløbet. DorisPlate er uundværlig i det daglige arbejde i klinikken og ved undervisning i tungediagnose. © Doris Damsgaard,

 

 

 

Det sagde de om DorisPlate – evaluering og udtalelser:

”Det er genialt” –
Lars Sandrini, akupunktør og indehaver af AcupunctureShop og MedicTinedic.

*
Jeg har lige brugt den til at iagttage min egen tunge, som jeg vil beskrive som normal.

En rigtig god indikator for farverne, så vi altid har det samme at gå ud fra.” AK.

*

”Farvekortet er godt – også til ”manuelt” brug i klinikken, d. v. s. at når jeg ser på klientens tunge og holder kortet op ved siden af, kan jeg nemt bestemme farven – og så notere den i journalen. Det kan ellers være svært at huske farven fra gang til gang.
Næste gang klienten kommer, kan jeg sammenholde tungens farve med notaterne – og derved kontrollere eventuelle forandringer. – Ganske enkelt — SUPER”.

Majbrith Knudsen, sygeplejerske og akupunktør, Alminde Akupunktur.

*

”Dette system er en revolution af tungediagnosen.” M.E

.*

”Tak for den dejlige, opmuntrende mail om tungepladen. Genial og brandgod ide og dejligt, at den slags praktiske landvindinger virkelig søsættes og kommer ud i virkelighedens verden til gavn for arbejdet med klienterne, og også til gavn for den videre teoretiske udvikling, der jo altid hænger sammen med udvidede praktiske erfaringer.”-

 

 

Forfatter til og oversætter af en lang række bøger om Kinesisk Medicin, bl.a. Den gule Kejsers Klassiker og mange flere, som kan ses på –
Hugo Hørlych Karlsen, mag. art., forfatter og oversætter.

Tungens farver har betydning i ”Indre medicin”.
Tungens farver ifl. TCM viser tilstanden i indre organer ved ubalancer og sygdom.

Tungens belægning viser andre syndromer og de kan ses i bogen ”Tungens Mønstre”. 28-02-2010, opdateret 2012. © Doris Damsgaard, 2012..

FARVE:

KVALITET:

ØVRIGT:

BETYDNING:

Normal, (NO)

Friskt udseende

Bevægelig

Sund person

Bleg (PA) Bleg (PA)

Tør våd.

Ses ved milt/qi – xu.

Blod – xu. Yang – xu.

Grå *)

Vissent udseende:

Qi-xu, Blod-xu

Orange (OR)

med eller uden belægning:

Ses ved milt/qi – xu.

Lever/Nyre Jing-xu, som er et blandingssyndrom

Lys rød (LR)

Med eller uden belægning:

Kan være stiv – mere eller mindre.

Hede-shi

Rød (RE)

med belægning: uden belægning:

Afskalning er yin-xu, tom hede.

Hede-shi
Yin-xu, tom hede.

Dyb rød (DR)

Med belægning: Uden belægning:

 

Hede-shi Yin-xu

Rød-sort (BR)

Der kan være sorte eller grå indtrukne områder på over- og underside samt kanter.

Bel. kan være brunlig eller sort belægning.

Hede-shi. Udmattelse og opbrænding af kropsvæsker.

Purpur, rødlig (RP)

Med eller uden belægning:

Tyk, hævet: Toksiner fra alkohol eller medicin i lang tid, som skader hjertet.

Hede-shi og blodstagnationer.

Purpur, blålig (BP)

Med eller uden belægning:

Mangel på B-12 vitamin.
Purpur farve betyder langtidssyndromer.

Yang– xu. Kulde og blodstaser

Blå-sort *)

På hele tungen, på kanterne eller over- og underside: Indtrukket mørkt væv.

Patogenerne er på dybeste indre niveau og kan være livstruende.

Ekstrem kulde eller ekstrem hede, udmattede eller opbrændte kropsvæsker.

*) ikke med på DorisPlate (c) endnu. Farvekoderne refererer til standardfarverne på DorisPlate.
Se mange flere differentieringer på CD ́en i bogen ”Tungens Mønstre” med 120 digitale billeder af nutidige tunger.

 

Tungekortet som bruges i bogen ”Tungens Mønstre” og som stammer fra den originale TCM.