Fødsler med akupunktur

Når kvinder får akupunktur ved fødsler, så nedsættes behovet for traditionel smertebehandling markant. Det viser den hidtil største undersøgelse, hvor jordemødre har sammenlignet en gruppe fødende kvinder, der fik akupunktur med kvinder, der ikke gjorde.

Undersøgelsen er lavet på Århus Universitetshospital i Skejby, hvor jordemødrene har studeret akupunkturs effekt på fødselssmerter sammenlignet med elektrisk nervestimulation og traditionel smertelindring som bl.a. lattergas og epiduralblokade.

Akupunktur påvirkede ikke fødslens varighed eller brugen af den medicin, der skal stimulere veerne. Samtidig var der tegn på, at fødsler med akupunktur foregik mere normalt og spontant. I forhold til den konventionelle smertelindring gav akupunktur færrest bivirkninger. Smerterne var ens i de tre grupper gennem fødslen.

Med 607 deltagere er det den hidtil største publicerede dokumentation af akupunkturs effekt på fødselssmerter.

Ritzau