Diagnoseformer

Diagnoseformer

Diagnoseformer

DEN GODE AKUPUNKTØR HAR MANGE REDSKABER TIL AT STILLE EN DIAGNOSE

Diagnoseformer

En uddannet akupunktør bruger i det daglige arbejde flere diagnoseformer, herunder Pulsdiagnose og tungediagnose.

Akupunktøren har meget at vælge imellem.

Alle de nævnte mikrosystemer bruges i diagnose og behandling samt til kontrol af behandlingens effekt i alternative behandlinger og komplementær medicin.

Kroppen ”sladrer” om vores sundhed og sygdom.
Vi består af bio-holografiske billeder, der viser sig som mikrosystemer, som reflekterer signaler om smerter, om ubalancer og sygdom.

Vores krop består af bio-holografiske billeder – mikrosystemer, hvor kroppen afspejler sig selv, gentager sig selv – igen og igen i små lukkede systemer, hvor ubalancer i kroppen viser sig for den, der kender systemet.

Vi har mikrosystemer, hvoraf nogle kun bruges til diagnose, andre til både diagnose og behandling. Et eksempel er fodzoneterapi eller reflexologi, som er velkendt af alle, og som er et af de mange mikrosystemer i vores krop.

Der er områder i kroppen, som ikke er mikrosystemer, men hvor muskler eller nerver reflekterer signaler om smerter og sygdom. De er nævnt til sidst. Jeg mener, at det er relevant, at de tages med her for at gøre billedet af kroppens evne til at kommunikere fuldendt.

Områder, som også bruges i diagnose og behandling, men som ikke er egentlige mikrosystemer.

Der er kommunikation imellem organer og muskler via nervebaner og meridianer samt den elektromagnetiske energi, qi´en, som sender signaler om ubalancer andre steder eller afslører dem på stedet.

Musklerne – muskeldiagnose:
Nogle af vores muskler har en reference til bestemte organer. De kaldes også ”de organstyrede muskler”. Hvis det tilhørende organ er i ubalance eller i værste fald er sygt, vil musklen være øm ved bevægelse og palpation. Det giver mulighed for hjælp til diagnosticeringen.

Muskeldiagnose bruges i kinesiologi og andre alternative behandlinger.

Musklerne – Dermatomnerverne:
Dermatomnerverne inddeler vores kropsoverflade i et ”landskab”, alt efter hvilket område den enkelte nerve innerverer (styrer, styrker, påvirker). Se kortet.
Der findes fastlagte kort over disse nerver med tilhørende områder.

Ved smerter eller ømhed i et af disse områder, kan vi finde frem til den mulige årsag. Det kan f. eks. være sygdom i et indre organ, der giver ømhed i det tilhørende område udvendigt på kroppen.

Eksempel: Ømhed og smerter i muskelvævet lige over hoftekammen kan indikere problemer i tyktarmen. Denne viden er en stor hjælp i diagnosticering.

Alle akupunktører har egne diagnosemetoder. I de respektive uddannelser indgår området for diagnosticering som en meget vigtig del, men mange akupunktører tilegner sig med tiden andre metoder, som passer ind i netop deres behandlingsmetoder.

På den måde, bliver den alternative verden meget alsidig og spænder dermed vidt. Resultatet er, at klienterne får en større valgmulighed blandt akupunktørene og dermed en god effekt af den individuelle behandling, som tilbydes.

På de kommende sider beskriver vi disse former og giver en oversigt over diagnosemetoder, som bruges i den alternative verden.