Kausalpunkt

Kausalpunkt

Vi finder dit kausalpunkt. 

Kausalpunktet finder vi ved at bruge en protokol udviklet af lægen Paul Nogier. 

Den franske læge og neurolog Paul Nogier (1908-1996) udviklede efter flere årtiers erfaringer et system indenfor behandling med øreakupunktur, som hedder auricoloterapi. 

WHO har med en international arbejdsgruppe defineret nomenklatur (begreber) indenfor auricoloterapien, og WHO arbejder løbende med standardisering indenfor akupunktur generelt. 

Udgangspunktet er at menneskets krop – organer, skelet, nerver –  afspejles på øret. 

Det illustreres ofte ved en homunculus, som er en tegning af en lille mand, hvis organer m.v. er spredt ud over øret, alt efter hvor der via øret er kontakt til delene i hans krop: 

pastedGraphic.png

Som man kan se, har forskellige organer og kropsdele forskellig plads i øret, men også forskellig udbredelse i øret; f.eks. er hænder neurologisk betydningsfulde og dækker et stort område. 

Øret bliver ved Nogiers metode opdelt i zoner, som har at gøre med forskellige neurologiske forbindelser til kroppen, som har rod helt tilbage til fosterudviklingen. 

Nogiers unikke opdagelse var, at ved at påvirke øret med lys i forskellige frekvenser, kan områder påvirkes til at pege på helbredelse.  Måden at opdage helbredelsespotentialet på består i at behandleren mærker fine forandringer i patientens puls – VAS (vaskulært autonomt signal) – når områderne påvirkes med forskellige lysfrekvenser. Auricoloterapi

Man kan behandle en meget lang række af gener, ubalancer og sygdomme, ofte nogle som ikke kan “neutraliseres” ad andre veje. 

For dig som klient vil oplevelsen være, at du ligger ned, medens behandleren tager din puls og lyser ind på områder af dine ører med et lille, håndholdt apparat. 

Til slut vil du få en meget lille nål i, en permanål, som normalt sidder i flere dage indtil den falder af af sig selv. Isætning af nålen kan give et stik, og i øvrigt er behandlingen helt uden ubehag. 

En behandling med øreakupunktur, hvor kausalpunktet findes, tager op til 1,5 time.

Se mere om denne specielle akupunkturbehandling kausalpunkt