Danske Akupunktører er blevet RAB godkendt.

Det er nu muligt at bliver RAB Registeret Alternativ Behandler, godkendt gennem Foreningen Danske Akupunktører.

Foreningen er blevet registreringsgodkendt af Sundhedsstyrelsen, Der er tale om en beskyttet titel, som kun kan tildeles, hvis behandlerens brancheorganisation er godkendt af Sundhedsstyrelsen som registreringsansvarlig i henhold til lov nr. 351 af 19. maj 2004

Medlemerne af Danske akupunktører lever nu op til de krav der stilles, for at kunne kalde sig RAB Registeret Alternativ Behandler i akupunktur.

Det er en fordel for nye brugere/patienter, for med dette nye tiltag bliver det næmmere at vælge en akupunktør.

En RAB’er i akupunktur opfylder blandt andet en række særlige krav til uddannelse og god klinisk praksis. Akupunktørens uddannelse varer som oftest for akupunkturdelens vedkommende minst to år. Den indebærer derudover også undervisning i anatomi og fysiologi, patologi og farmakologi, sundhedspsykologi, førstehjælp og klinisk praktik.

Danske Akupunktører og Praktiserende Akupunktører er de to foreninger der registerer RAB akupunktører.

Danske akupunktører skriver på deres web side:

Mange akupunktører i Danmark er ikke organiseret i en faglig forening, det vil vi gerne hjælpe dig med. Danske Akupunktører har ansøgt sundhedsstyrelsen, om at blive RAB registrerings-ansvarlig forening. Danske akupunktører har nu fået denne godkendelse fra Sundhedsstyrelsen.

Praktiserende akupunktører skriver på deres web side:

Landsorganisationen blev stiftet i 1991, hvor 2 eksisterende organisationer sluttede sig sammen ud fra ønsket om at kunne stå stærkere i argumentationen for at få akupunktur anerkendt som behandlingstilbud i det danske sundhedssystem.

Akupunktur bør gives af en RAB godkendt akupunktør