Blodtryk – Akupunktur

Blodtryk-Akupunktur

Systoliske   – det øvere Blodtryk
Diastoliske – det nederste det blodtryk

Blodtryksmåling kan ved alle målinger give indikationer for klientens aktuelle tilstand og dermed vise om der er ubalancer/sygdom i funktioner, organer og kredsløb.
Brug et godt og stabilt måleapparat. De fleste apparater måler også pulsen og de fås med eller uden udprintning af resultaterne.

Ideelle talværdier:

Blodtryk: 120-140 over 70-80

Tidligere havde man en tommelfingerregel, som var almindeligt anvendt. Et eksempel:

En person på 60 år, måtte have et systolisk blodtryk på 160. Den duer ikke mere. Nu ser alle læger helst, at vi alle har et øverste blodtryk på 120 – men, som jeg siger: vi er jo ikke maskiner, vel?

Det er visse amerikanske undersøgelser, som man nu går frem efter. Undersøgelserne viste, at de fleste af de kendte hjerte/karsygdomme kan undgås, hvis tallet kan bringes ned på 120 – uanset alder, køn og størrelse.

Det ville være godt for os mennesker i den industrialiserede verden, hvor disse sygdomme er mest udbredte. Men, det er et tal, som er næsten uopnåeligt – undtagen ved hjælp af medicinering.

Det er selvfølgelig også godt for medicinalindustriens omsætning! Vi mennesker er ikke maskiner, der absolut skal være nøjagtig ens i vores funktioner i kroppen, og som vi bare justerer på, hvis der er ubalancer et eller andet sted i systemet.

Notat:

23-04-2008: Og nu kommer reaktionerne. I den senere tid har det vist sig at være uheldigt at tvinge blodtrykket ned med medicin, og man er ved at rejse tvivl om konceptet. Notat slut.

Det nederste, det diastoliske, er det vigtigste. Det indikerer alvorlige ting, som skal undersøges nøjere, hvis for højt. Det kan være alarm for hjerte, kranspulsårer, nyrefunktion og meget mere.

Alle værdier, som afviger fra det normale gennemsnit kan være indikator for – måske uopdaget sygdom, som er på vej og bør lægeundersøges. Når resultaterne kendes, kan vi sammen med patienten vurdere muligheden for hjælp med alternative behandlinger.

Der er klienter, som lider af for lavt BT, og det kan være næsten lige så galt, som hvis det er for højt.

Hvis en klient lider af nakkehovedpine – især om morgen: Kontrollér BT. Det er en god rutine.

Derfor skal man som behandler være ekstra opmærksom på, om en sådan klient har problemer med hjerte, nyre, lunger, vægt o.m.a. Måske bør klienten aflægge et besøg hos sin læge.

Vi kan med akupunktur gøre meget for at genoprette balancen, men det skal altid forud konstateres hos lægen, om der er alvorlige sygdom til stede, sygdom, som kræver lægelig behandling.

For lavt blodtryk – generelle symptomer: Ifl TCM – et kulde-syndrom med de hertil hørende symptomer:

f. eks.  svimmelhed, træthed, lavt blodsukker, dårlig blodcirkulation, (i visse tilfælde kan det være allergi – som ellers normalt giver et hede-syndrom). Ubalancer/hjerte.

For lavt BT er ofte også et diagnostisk symptom på overskud i yang i maveenergien samt ubalancer i leverenergien. Personer med for lavt blodtryk har ofte også ubalancer i blodsukkeret (tendens til at være for lavt eller blot meget svingende).

Jeg har set adskillige klienter, som igennem mange år har fået meget medicin – og som havde for lavt blodtryk. Mon der er en sammenhæng?

Case:

For nogle år siden kom en kvinde i 50´erne i min klinik for at påbegynde en behandling. Hun syntes, at hun havde det dårligt og var meget træt, frøs meget. Havde ikke været hos egen læge i lang tid.

Da jeg målte hendes blodtryk var det så lavt, at jeg ikke turde behandle, og jeg turde ikke lade hende køre hjem selv. Fik en datter til at hente hende og hun kom direkte til sygehuset.

Blev omg. indlagt og fik en pace-maker få dage senere. Hun kom senere og takkede mig, fordi jeg havde opdaget hendes alvorlige situation.

Behandling:

  • Ifl. Nogier: Auriculoterapi med en Asp i mest aktive punkt i ”tommelfingerzonen” i det øre, som hører til lateraliteten. (Højrehåndet = højre øre, venstrehåndet = venstre øre). Mesterpunkt: Bl 10.
  • Lever 3 og 2 samt ko-cyklus for afbalancering.

Patienter med for lavt blodtryk må ikke behandles med el-akupunktur.