Notater om akupunkturbehandling af forhøjet blodtryk.

For højt blodtryk behandles i vestlig medicin med tabletter. De har flere bivirkninger, bl. a. mister mænd potensen. Derfor søger mange patienter en alternativ behandling, og der er gode muligheder for hjælp.

Mange akupunktører har tidligere undgået behandling af for højt blodtryk – fordi de måske har været lidt nervøse for at behandle noget så livsvigtigt. Der er ingen risiko og der er ingen bivirkninger.

Det kræver blot, at man investerer i et godt måleapparat. Det er en selvfølge, at patientens blodtryk måles ved hvert besøg i akupunkturklinikken og at resultaterne noteres.

Hermed en ”buket” af akupunktur behandlingsprogrammer. De er samlet igennem adskillige år fra skiftende superviserende læger, (som vi skulle have tidligere), og fra kurser. Jeg har gemt dem alle, fordi det er interessant, at der til netop en så vigtig behandling – findes mange muligheder.

Jeg har behandlet mange patienter – og dermed afprøvet punktkombinationerne. Jeg kan kun anbefale at man afprøver dem.

Det er iøvrigt således i akupunktur, at nogle patienter ikke altid responderer på det program, som man først har valgt at behandle med – også selv om alle terapeutiske forhindringer er i behandling.

Hvis der ikke er nogen respons efter 1. og/eller 2. gang – så skift til et af de øvrige behandlingsprogrammer. I langt de fleste tilfælde giver det nu en respons. Det er så den rette behandling til den aktuelle patient.

Akupunktur behandlingsprogram nr:

1. – Le 3 – nåles bilateralt medstærk sedéring i 2 minutter eller strøm på nålene i 20 minutter med 2
Hz (akupunkturens svingning)..
– Co 11 – sederes manuelt uden strøm.
Der afsluttes med at tonisere:
– Le 3, Mp 6, Ny 6, Ny 3.

eller:

2. – Du 20, Co11, Ma 36, Mp 6, Le 3, Ny 3.
Hvis det er et meget højt BT, suppleres med:
– Hj 7, Ks 6, Bl 62, Lu 9.

eller

3. – find et Extra-akupunkturpunkt beliggende 1 cun opad over Le 3 – nåles bilateralt – strøm på nålene med 2 Hz,
som er den internationalt vedtagne akupunktur-puls til behandling – i maximum 20 minutter.
– nåle i Ex 6 i 20 min.

eller
4. – Du 20, Ex 6, Gb 20, Hj 7, Le 3.

eller

5. – Du 20, Lu 11, Ma 40.

eller

6. – Du 20, Ex 6, Gb 20, Hj 7, Lev 3.

eller

7. – Du 20, Ma 40.

eller

8. – Ny 7 sedéres – kun dette ene punkt + Ørepunktet for forh. BT ifl. TVM. Se illustrationen i ”Arbejdstegninger”.

eller

9. – Le 3, Gb 34, Co 11, – alle bilateralt – nåles med stærk stimulation i op til 2 minutters varighed – 2 gange med 10 min. mellemrum under behandlingen, som i alt varer i 20 minutter.

Ved udtagning fjernes nålene hurtigt og parvis samtidigt og nedefra og opefter. Altså begge Lever 3-nåle på samme tid, begge Gb 34 og begge Colon 11 – alle parvist og samtidigt! Meget vigtigt!

Derefter nåles på:
– Lu 9 og Bl 57 – bilateralt.

eller

10. – Le 3 – isættes bilateralt og retning ind imod 2. fodrodsknogle.
– Gb 34 – isættes bilateralt og næsten ind til knoglespidsen.
– Co 11 bilateralt – sedéres (uanset forstoppelse eller ej).
Alle akupunktur punkter sedéres kraftigt. Efter 20 minutter udtages nålene hurtigt og nedefra og opefter.

Dette akupunktur behandlingsprogram afsluttes ved hver behandling med:
– Du 20, Ex 6, Hj 7, Ks 6, Bl 62 – i 20-30 minutter.

eller

11. Kun moxabehandling på Ma 36 og Ma 40 – bilateralt. Brug Tai Ye moxarulle eller tilsvarende.
Se teknikken i ”Akupunktur & Moxa”.
Lugtfri moxa har ikke megen effekt.

I alle akupunkturprogrammer, hvor der behandles på Du 20, sættes nålen i punktet med spidsen imod energiens forløbsretning – altså bagud!
© Doris Damsgaard, Svendborg.

For højt blodtryk og akupunktur