Notat om sportspræstationer og akupunktur

Mange forbinder idrætsskader med aflastning, varme pakninger, massage, øvelser, gigtmidler, injektion af binyrebarkhormon og i svære tilfælde med operation og gipsbandager.

Ligeledes er det en almindelig opfattelse, at idrætsmedicin adskiller sig væsentligt fra gængse principper ved lidelser i bevægeapparatet.

Dette er en noget kunstig opdeling, for ret beset er der jo ikke nogen forskel på, hvad angår vævsirritation, om vi forstuver anklen på en strøgtur eller på fodboldbanen.

Det er kun årsagen til lidelsens, der er forskellig, skaderne i anklen og behandlingen er i princippet den samme.

Imidlertid skal det i sandhedens interesse understreges, at mange af de skader der opstår under idræt, ofte er mere alvorlige end de skader, der opstår i dagligdagen.

Akupunktur er veletableret ved behandling af lidelser i bevægeapparatet, men bliver relativt sjældent anvendt i idrætsmedicinen.

Efter ekstraordinært krævende sportspræstationer kan immunforsvaret ”gå ned” og personen kan få flg. symptomer:

Forkølelse, blære- og urinvejsinfektioner samt influenzalignende symptomer.

For at undgå dette kan sportsudøveren gøre følgende:

Tage et kraftigt vitamintilskud:

Tag 1 Zink sugetablet.

Derefter 500 mg vit. C + 1 glas vand hver halve time – over 3 timer – d.v.s. hver ½ time.

akupunktur med følgende akupunkterpunkter:

– Ga 34, Ma 36, Bl 59, Bl 42.

  • Kilde: © Doris Damsgaard, Svendborg.
  • Emne:Sportspræstationer og akupunktur