Forbudte punkter

Alle punkter i ansigt og på hoved samt Mp 21, Ks 6, Bl 40. Man har kendskab til, at en patient pludselig fik en blodprop i benet – lægerne mente, at årsagen var elstimulation af Bl 40.

Hvis man iagttager ovenstående er el-akupunktur en udmærket behandlingsmetode både på krops- og ørepunkter.

 • graviditet.
 • epilepsi og diabetesneuropati. I sidste tilfælde på grund af føleforstyrrelser med – nedsat følelse, hvor patienten ikke kan mærke den øvre grænse for udgangseffekten.
 • hvis patienten har pacemaker, arytmi og myocardiale defekter.
 • nær eller over hjerte-området både på for- og bagside af kroppen.
 • placering over pulsårer i arme og ben.
 • overalt i hovedet – samt på halsen.
 • sår, ekzem, læsioner, tatoveringer samt forbrændinger.
 • helt ny hud efter sår samt generelt på alle typer af arvæv.
 • benbrud.
 • ved indopererede metaldele.
 • samt ved ikke-diagnosticerede smerter.

Strømstyrke til krops- og øreakupunktur:

I øret behandles med max 7-10 Hz, f. eks. ved tobaksafvænning og ved beh. af Herpes zoster. Nogle apparater har en indbygget regulator.

Ang. udgangseffekt & herz følges brugsanvisningen for det enkelte apparat.

Almindelig akupunkturpuls til nåle og plader er altid 2 Hz og giver altså en akupunkturlign-ende effekt, men som det fremgår af informationerne her, kan man give højere Herz ved bestemte behandlinger.

Muskelvæv:

Smerter i begyndelsen af en bevægelse:

og ved et svagt, koldt, fedtholdigt område/muskel: Altid 10 Hz (trækker musklen sammen). Placering af 1. plade på musklens motorpunkt og den anden plade sættes i en afstand af minimum 3 cm til den første plade.
Muskler, der får denne type smerter er de udholdende, men ikke udpræget stærke.

Smerter i slutningen af en bevægelse:

Her må gives 30 Hz (strækker, løsner musklen) i max. 2o min. .

Muskler, der angribes af denne type smerter, er de stærke, men ikke specielt udholdende og de bliver let overbelastede.

Samme placering af pladerne som nævnt ovenfor.

Husk at bruge den korrekte Hz på musklerne. Det er meget vigtigt!

Tid for behandling: Højst 20 minutters behandling. Det svarer til 2 timers gymnastik af musklen! Ved for lang tids behandling her, vil der dannes mælkesyre i musklen.

Husk også følgende ved placering af pladerne:

Den elektriske strøm vil altid løbe den lige vej imellem to plader.. Det vil sige, at strømmen løber tværs igennem et led ved placering af en plade på hver side af leddet.
Det er det, der gør metoden effektiv, fordi man ikke kan nå ind med en nål i leddet.
Men påvirkningen af strømmen vil løsne en eventuel Qi- eller Blodstagnation på en blid måde og dermed ophæve smerterne.

Derfor må man aldrig sætte en plade på forsiden og bagsiden af kroppen over hjerte – området. Hvis det sker, kan man forvolde kraftig hjertearytmi med fatale følger.

Derfor pas godt på ved behandling af skulderproblemer, hvor du vil behandle både for – og bagside samtidigt. Sæt ikke plader eller nåle for langt ned på forreste og bageste skulderområde.

Når du bruger El-akupunktur med en Pointer-Pal, Alfastim, Punctoscope, Medisana eller andet grej, så skal du være meget opmærksom på, at der er kontraindikationer. Det samme gælder TNS med plader – også kaldet elektroterapi.

Ved brug af plader:

Alle led og knogler samt rygsøjlen: Her må bruges 50 Hz i max.20 min.
Se instruktion om placering af plader eller nåle.

Terapeutiske forhindringer:
Behandlinger forsinkes eller hæmmes yderligere ved:

Patientens forbrug af:

 • Sukker, kaffe, mælkeprodukter
 • Cortison-holdig medicin
 • Syntetiske hormoner, ex P-piller

Der er sikkert endnu flere medikamenter, som kan have samme effekt. Vi har bare ikke kendskab til deres negative indvirkning.

Husk: Intet af de nævnte apparater må nogensinde tilsluttes net-strøm – altså sættes til en stikkontakt, hvis nogen skulle få dén idé. Det ville være livsfarligt for både behandler og patient.

Det er faktisk forekommet i Tyskland for et par år siden ifl. en importør af TNS-apparater.
I den franske øreakupunkturAuriculoterapi – findes endnu flere terapeutiske forhindringer.

 • ©Doris Damsgaard Svendborg.

Ved brug af Medisana.

Medisana bruges af behandlere til punktsøgning og til el-akupunktur og bruges af mange patienter til hjemmebehandling.

Der er nogle forholdsregler, som man skal kende – ligesom ved al akupunktur med andre apparat4er.

Kontraindikationer ifølge Medisana´ s nyeste vejledning

Medisana må ikke bruges til punktsøgning eller behandling:

 • hvis en patient har pacemaker eller andre implantater.
 • ved ubalancer i hjertefunktionen og ved hjertesygdomme.
 • ved betjening af maskiner.
 • ved bilkørsel.
 • ved brug af elektroder må disse ikke placeres på læsioner, irriteret hud, sår og eksem.
 • hvis huden bliver irriteret – afslut straks behandlingen/søgningen. Lægeundersøgelse kan være påkrævet..
 • elektroder skal fjernes før svømning eller bad.
 • Medisana må ikke bruges på eller i nærheden af struben.
 • kontaktspidsen og akupunkturspidsen er fremstillet af guldbelagt messing. I meget sjældne tilfælde kan der opstå en allergisk reaktion på huden. Der findes enkelte personer med ”guld-allergi”.
 • en akupunkturbehandling med Medisana må kun udføres på de anviste punkter.
 • og private må kun bruge de angivne programmer i den medfølgende instruktionsbog.
 • Det anbefales at overholde de almindelige regler for akupunkturbehandling. Se bilag.

Notater om forbudte punkter og kontraindikationer ved El-akupunktur

og TNS (transcutan nerve stimulation).

Det gælder både krops – og øreakupunktur.

Vær opmærksom på, at mine notater er ikke de eneste informationer om emnet

og de er ikke endegyldige.
Der kommer nye til hele tiden og der gøres nye opdagelser.

Ref: Medisanas brugsanvisning.

© Doris Damsgaard 24. May 2016