Hvad er Qi i traditionel kinesisk medicin?

Qi er et basismateriale til opbygning af kroppen og til vedligeholdelse af menneskets livsaktivitet. Qi er et konkret materiale som kroppen er afhængig af . Samtidig er det et fællesnavn for Zang Fu-organers funktioner og aktivitet.

Der er 4 slags Qi:

 1. Yuan Qi (som også hedder også ægte Qi). Det er et basalt og vigtigt qi for kroppen. Det er nemlig en medfødt kraft der giver mennesket livsaktivitet.
 2. Zhong Qi : det opstår efter fødslen og findes i et punkt i brystet som hedder Dan Zhong. Den styrer vejrtrækningen og får blodet til at cirkulere.
 3. Ying Qi: det løber rundt i blodkarrene. Den har en ernæringsfunktion og omdannes til blod.
 4. Wei Qi : det findes uden for blodkarrene og har en forsvarsfunktion

Den traditionelle kinesiske medicins (TKM) grundlæggende karakterer:

TKM har 3 basiskarakterer:

 1. Helhed : Menneskets organer og fysiske funktioner
  Mennesket og naturen
  Mennesket og det sociale samfund/miljøet
 2. Konstant bevægelse: kropens fysiologi, patologi og sygdomsbehandling er i konstant bevægelse, forandring og udvikling
 3. Behandling af sygdomme efter syndromdifferentiering: det er en grundlæggende og speciel metode til diagnose og sygdomsbehandling efter TKM.

Akupunkturuddannelse

Akupunkturuddannelse fra Medical Acupuncture Denmark er velegnet for begyndere. Den lever op til kravene til den primære alternative behandlingsform fra Skatteministeriet, for momsfritagelse for alternative behandlere samt for RAB-registrering.
Måleret af dette akupunktur uddannelse er for nogen som vil åbener sin egen klinik med høj faglighed og dygtighed.
Underviser er Jiewei Chen der er lægeuddannet i Kina og har anvendt teknikkerne og akupunkturen siden 1982. Jiewei Chen har igennem en længere årrække haft egen praksis i Danmark og med succes holdt kurser for begynder og uddannede akupnktører.
250 undervisningstimer bag kinesisk medicin, akupunktur og moxibustion, mm.

Akupunkturkursus

Unique Pain Management Program

I Danmark er der mange som søger akupunkturbehandling mod smerter, derfor er det vigtigt at man kan behandle dem på et effektivt og højt niveau. I mit kursus vil jeg anvende avancerede og unikke metoder for at garantere dig gode resultalter i smertebehandling.
Underviseren er Jiewei Chen, uddannet læge i Kina.

Kurset vil omfatte:

 • Årsager til smerter
 • Mekanisme af smertebehandling med nåle
 • Metode til at finde de rigtige punkter til smertebehandling mm.
 • Behandling af nakkesmerter, lændesmerter, knæsmerter, albuesmerter (både tennis- og golfalbue), skuldersmerter, rygsmerter og hovedpine

Har du spørgsmål kontakt os her eller gå til apunkt.dk