Kan ikke bevise akupunktureffekt

2009-05-28

– Det mangler dokumentasjon for at akupunktur virker mot smerte, hevder en ny Cochrane-rapport. Legene tar stadig oftere i bruk akupunktur som behandling mot smerter.

Anne Grete Storvik

En Cochrane-rapport publisert i British Medical Journal (BMJ) viser imidlertid at dokumentasjonen for at akupunkturbehandlingen virker, er liten – mot det en tidligere har trodd.

Samme hvor nålen settes?

Med bakgrunn i 13 randomiserte studier med over 3000 pasienter har forskerne sammenlignet effekten av akupunktur, placeboakupunktur og ingen akupunktur som behandling mot smerter.

Man fant at akupunktur har en liten smertelindrende effekt, men at denne ser ut til å mangle klinisk relevans, og kan derfor ikke uten videre la seg skille fra bias.

– Hvorvidt nålene som settes på akupunkturpunktet eller andre steder på kroppen faktisk reduserer smerte – uavhengig av den psykologiske effekten – er uklart, heter det rapporten.

Bare nålestikkeffekt

Leger og akupunktører som Dagens Medisin har snakket med, mener studien bare viser effekten av nålestikket, og ikke av selve behandlingen rundt.

Dette bekrefter hovedforfatter Asbjørn Hróbjartsson, seniorforsker ved det nordiske Cochrane Center.

– Det er korrekt at det er en studie av effekten av nålestikket. Nålestikket har vært, og er fortsatt den essensielle delen av akupunkturbehandlingen. Det virker som en bortforklaring å tone dette ned og fokusere på «behandlingen rundt», uttaler han i en epost til avisen.

Berettiget tvil

– Hva bør legen opplyse pasienten om når det gjelder effekt av akupunktur mot smertebehandling?

– At det er berettiget tvil om det er en vesentlig klinisk effekt av nålestikket på de korrekte akupunkturpunktene, svarer Hróbjartsson.

Han sier at han ikke har analysert det ennå; men at han tviler på om det fins god dokumentasjon for andre områder innen akupunktur.

Veldig interessant

– Studien er veldig interessant fordi det tidligere har vært lite en kunne slå fast om hvorvidt akupunktur har dokumentert effekt inntil de siste ti årene, da vi har fått store gode studier som har bekreftet effekt av akupunktur utover placebo, sier Holgeir Skjeie.

Han er allmennlege ved Hellemyr legekontor i Kristiansand og leder i Norsk Forening for Allmennmedisins referansegruppe for medisinsk akupunktur.

Skjeie viser blant annet til de såkalte GERAC-studiene (German Acupuncture Trials) i Tyskland som har vært positive til akupunkturbehandling.

Blant annet har tyske multisenterstudier som er initiert av tyske forsikringsselskaper, vist at akupunktur har effekt i forhold til migrene, tensjonshodepine, kroniske ryggsmerter og kneleddsartrose vært entydig positive, forteller han.

Én GERAC-studie viste imidlertid at de som fikk placeboakupunktur, opplevde like god lindring av for eksempel korsryggsmerter som dem som fikk akupunktur.

Hva er effekten av ritualet?

– Det å stikke nåler i folk, virker i seg selv smertedempende. Når det gjelder disse effektene, har en spurt hva som er effekten av nålen, og hva som er effekten av ritualet rundt nålen. I fagmiljøene har det vært mye diskusjon om hvorvidt det er mulig å skille ritualet fra nålen, og om en har metoder for å måle dette, sier Skjeie.

Han mener det i den danske studien er felt ut viktige studier, blant annet flere av GERAC-studiene, som bekrefter effekten av akupunktur.

– Utvalget i studien har inklusjonskriterier som eskluderer studier uten Visuel Analog Scale – VAS-skalaen (en metode blant annet for smerteregistrering, journ. anm.) eller tilsvarende, sier han.

Legger ikke ned

– Jeg vil tro at studien blir et argument for at de spesifikke punktene ikke lenger er så nøyaktige som klassiske akupunktører vil ha oss til å tro. Det er selve ritualet, og det at du setter nåler i pasienten som igjen setter i gang nevrofysiologiske effekter med positiv virkning.

Skjeie har imidlertid ikke tenkt å legge ned akupunktørvirksomheten basert på denne nye kunnskapen.

– Dette ender ikke med at jeg pakker sammen nålevesken min, men det heller mot at vi har vært for ortodokse i vår tro på punktspesifisitet, fastslår han.

Må endre pasientinformasjon

– Til pasientene har jeg tidligere sagt at vi har rimelig god dokumentasjon på at akupunktur har positive effekter ved smertebehandling – og at de andre indikasjonene er eksperimentelle. Jeg er generelt sett nøktern i informasjonen jeg gir, men hvorvidt jeg skal slutte å si at akupunktur har dokumentert effekt, tror jeg ikke.

Jeg har tidligere referert til studier som for meg har vært tung dokumentasjon, men nå vil jeg si at det har kommet en dansk Cochrane-oversikt som foreløpig slår litt beina under det vi trodde vi visste, sier Holger Skjeie.

Han legger til: – Dette må jeg, men medisinen har gått i sirkler før, minner han om.

– Vanskelig å dokumentere

– Som lege må man være helt ærlig og si at akupunkturbehandling ser ut til å virke, men at det ved forskning har vært vanskelig å dokumentere at nålestikket alene gir effekt, sier allmennlege og akupunktør Arne Johan Norheim. 

Allmennlege Arne Johan Norheim i Harstad har forsket på akupunktur i over 18 år.

– Det er to måter å forske på når en skal se på om akupunktur virker eller ikke, sier Harstad-legen.

Ser kun nålestikkene 
– Den ene metoden er å se på akupunkturbehandling som en pakkeløsning; det vil si alt som omfatter initiativ, utvelgelse, erfaring og lignende – i tillegg til nålestikkene. Den andre måten er ikke å bry seg om det som er rundt; at en kun konsentrerer seg om nålestikkene, sier Nordheim.

Han kaller Cochrane-undersøkelsen en «nålestikkundersøkelse», en såkalt komponentstudie. Han mener at dersom Cochrane hadde gått gjennom systemeffekten av hele behandlingen, ville resultatet ha blitt et annet.

– Dersom en går gjennom hele ivaretakelsen av pasienten og behandlingen hadde studier vist at dette har effekt, noe flere studier allerede gjør, sier Nordheim.

Svakheter ved studiedesign

– I utforskning av systemeffekt er det utfordrende å anvende klassisk placebokontrollert studiedesign, en forskningsmetode som i større grad er skreddersydd for medikament-studier. For fysisk intervensjon og sammensatt behandling, som for eksempel akupunktur, fysioterapi, rehabilitering og psykiatri, har klassisk placebokontrollert metodikk åpenbare svakheter, sier Nordheim.

– Dette er forhold som forverres betydelig gjennom en grovmasket sammenstimling av data i en metaanalyse, legger han til.

Anbefaler akupunktur

Selv anbefaler Norheim akupunktur for sine pasienter: – I den grad jeg ser at det kan være til hjelp, tilbyr jeg dette som en del av hele behandlingen.

– Hva bør leger si til pasienter om dokumentasjon på effekten av akupunktur?

– Pasienter har ofte en annen erfaringsbase enn legen og forskeren. De har sin kunnskap fra medpasienter, venner og kjente, og de spør legen egentlig svært sjelden om det er bevist at akupunktur virker.

Som lege må man likevel være helt ærlig og si at akupunkturbehandling ser ut til å virke, men at det ved forskning har vært vanskelig å dokumentere at det er nålestikket alene som gir effekt, sier Norheim til Dagens Medisin.

Pasientfaktorer

– En skal også huske på at det er vesentlige pasientfaktorer, som initiativ, pågangsmot, kontroll og «empowerment», som gjelder for mange av pasientene som har bestemt seg for å oppsøke en akupunktør, fremholder han.

– Betydningen av slike faktorer i akupunkturbehandling er svært spennende og fortsatt uavklart, poengterer Nordheim.

Dagens Medisin 10/09