Akupunktur ved Læge Klaus Lundsgaard

Læge Klaus Lundsgaard er blevet afsløret af Operation X i at give indsprøjtninger med binyrebarkhormon til patienter, der kom for at få akupunkturbehandling.
Patienterne blev ikke oplyst om at de deltog i et forsøg. Dette undskylder læge klaus lundsgaard og siger, at han KUN gav en saltvandsopløsning på akupunkturpunkterne.
Efterfølgende er det kommet frem at doktor Lundsgaard har brugt binyrebarkhormonet som behandlingsform gennem flere år i stedet for at give en seriøs akupunkturbehandling.
Det er kun uerfarne, dårligt uddannede akupunktører/læger samt personer med dårlig moral, der tyer til metoder, der ikke er godkendte.
Sundhedsstyrelsen har givet akupunkturforeningerne Danske Akupunktører og Praktiserende Akupunktører mulighed for, at deres medlemmer, der opfylder lovgivningens krav kan få en RAB (Registeret Alternativ Behandler) registrering. Det skulle være forbrugernes garanti for, at en akupunktør med denne RAB registrering lever op til lovgivningens krav om uddannelse og etik.
Hvis du tror, at du har fået behandling med binyrebarkhormon hos læge og akupunktør Klaus Lundsgaard og har nogle spørgsmål til Sundhedsstyrelsen i den forbindelse, så kan du kontakte Sundhedsstyrelsens tilsynsafdeling på:

Tlf. 72 22 75 71

Klaus Lundsgaard er midlertidigt frataget sin autorisation

og kan ikke virke som læge, før sagen er blevet afgjort.

Sidste nyt mandag 10.5
Akupunktur lægen Klaus Lundsgaard har brændt sine journaler
Det er utroligt hvad patienterne skal finde sig i fra lægen Klaus lundsgaard.
Det er nu kommet frem at Klaus Lundsgaard har brændt alle journalerne efter at Sundhedsstyrelsens fremmøde på klinikken.
Sundhedsstyrelsens undersøgelse af Klaus Lundsgaards faglige virksomhed vil ikke omfatte økonomiske aspekter, og patienter der føler sig udsat for bedrageri eller lignende opfordres derfor til at kontakte til politiet.
Tilsvarende må patienterne selv tage initiativ til at søge om erstatning. Det bliver nok svært at bevies.
Patienter der mener, at de er blevet påført erstatningsberettigede skader som led i behandlingen, kan henvende sig til Patientforsikringen. Alle patienter har derudover mulighed for at klage over kritisabel behandling til Sundhedsvæsenets Patientklagenævn.

SENESTE UDVIKLING I SAGEN
Retten på Frederiksberg afsagde dom i en sag i mandags, hvor den 68-årige læge Klaus Moltved Lundsgaard blev fundet skyldig i at have bortskaffet patientjournaler, men frifundet for frakendelse af retten til at udøve lægegerning.

Retten på Frederiksberg har mandag idømt Klaus Moltved Lundsgaard en bøde på 20.000 kroner, men det er langt fra Københavns Politis krav om en bøde på 250.000 kroner.

Netop mistanken om indsprøjtninger uden samtykke fra patienterne har ført til, at Sundhedsstyrelsen midlertidigt har frataget ham hans autorisation.