Det er nu muligt at få tilskud til akupunkturbehandling fra Sygeforsikringen Danmark

Det muligt at få

tilskud til akupunkturbehandling

tilskudet gives kun hvis akupunktøren er godkendt RAB Registeret Alternativ Behandler.

Så husk, at checke din kommende akupunktør om han/hende lever op til kravene om RAB godkendelse.

For akupunkturbehandling – efter en stillet lægelig diagnose – ydet af Registreret Alternativ Behandler med bestået eksamen som akupunktør ydes tilskud som det fremgår nedenfor. Der kan kun gives tlskud til én 1. konsultation i behandlingsforløbet for samme sygdomsaktivitet. Det er en betingelse for ydelse af tilskud til akupunktur, at oplysning herom indberettes elektronisk fra akupunktøren til “danmark” efter fastlagt specifikation.
1. konsultation 30% af udgiften, dog maks. 110 110 110
Normal behandling 30% af udgiften, dog maks. 70 70 70
Der kan maks. inden for 12 måneder gives et samlet tilskud til akupunktur 460 460 460
Akupunktur udført af læge
Udført af alm. praktiserende læge eller speciallæge i almen medicin inkl. lægekonsultation 79 79 79
Akupunktur udført af speciallæge
Udført af speciallæge (bortset fra speciallæge i almen medicin) inkl. speciallægekonsultation 124 124 124